shape-img

Na czym polega terapia TSR?

Generalnym założeniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach jest wspólne znalezienie optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w jakiej znalazł się klient. Terapia TSR związana jest z technikami wspomagania procesu zmian i sposobami ich skutecznego zastosowania, zaś kierunek pracy nakreślają potrzeby i cele, jakie wyznaczył klient.

Terapia TSR

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
W pracy pomocowej jako mediator, coach posługuję się i uzupełniam często
Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach.

Terapia polega na szukaniu i wzmacnianiu pozytywnych stron i zasobów, jakie posiada klient.

Zmiana jest istotnym hasłem w terapii TSR .W trakcie procesu terapeutycznego poszukujemy zmian, wyczekujemy ich, dążymy do nich i precyzujemy plan ich osiągnięcia. Mówi się o tym, że człowiek, który przychodzi do terapeuty przychodzi po ZMIANĘ. Coś, co do tej pory realizował w swoim życiu już się nie sprawdza i trzeba zastosować jakiś inny model działania/ zachowania/ myślenia. Wprowadzenie tego nowego modelu jest zmianą samą w sobie, choć także wymaga zmian wewnętrznych Klienta a często także jego otoczenia.

Zgodnie z filozofią Heraklita z Efezu, zmian nie należy się obawiać, wręcz przeciwnie, należy ich oczekiwać... Pisał "nie ma nic bardziej stałego w życiu, niż zmiana", jednak mamy do czynienia z dwoma odmianami tych zmian. Pierwsze to zmiany od nas niezależne - te na które nie mamy wpływu: czas ,wiek, wypadki losowe. Skoro nie mamy na nie wpływu, po prostu musimy zaakceptować fakt, że one są, występują i będą się pojawiać niezależnie od tego, ile energii i emocji zainwestujemy w roztrząsanie ich.

Są jednak zmiany, które sami wywołujemy - zmiany naszych zachowań, postaw, przekonań, poglądów... Skoro więc wpływ jest tu po naszej stronie, zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby te zmiany były budujące, wznosiły nas, konstruowały lepszą rzeczywistość w nas i wokół nas. Na to mamy realny i mierzalny wpływ.

Główne założenia Terapii TSR.

W terapii klient postrzegany jest jako ekspert od swojego życia . On decyduje o wyborze strategii działania, ponieważ posiada kluczową wiedzę na swój temat - terapeuta zaś zachęca go do otwarcia się ,refleksji i wspólnego poszukiwania najlepszego rozwiązania.

Zadając pytania i wsłuchując się w odpowiedzi poznajemy klienta i jego problem. Staramy się także zaproponować najlepsze dla klienta rozwiązanie, uwzględniając przy tym mocne strony i jego zasoby. Każdy człowiek posiada inny sposób postrzegania świata, ma inne możliwości i potrzeby dlatego zazwyczaj terapia dwóch podobnych problemów różni się zasadniczo ze względu na odmienne osobowości, różne doświadczenia życiowe.

W pracy skupiam się na możliwościach pacjenta i stopniowym wprowadzaniu zmian.

Podstawą mojej pracy jest pełna szacunku ciekawość wobec drugiego człowieka, szczerość, empatia, akceptacja.

Dla kogo terapia?

Terapia TSR skierowana jest do osób pragnących uporać się z własną przeszłością w konstruktywny sposób, wyciągając wnioski z doświadczeń przeszłych i wprowadzić pozytywne zmiany…Perspektywa pracy terapeutycznej jest nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli analizuje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to w kontekście poszukiwania mocnych stron, wyciągania cennych doświadczeń i radzenia sobie z wcześniejszymi niepowodzeniami. Pracuje się nad użytecznością przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie.

Kierunek terapii TSR to pozytywna zmiana!

Centralna zasada TSR brzmi:

Życie jest proste, nie komplikuj.

Najistotniejsze założenia TSR, czyli filozofia centralna:

Jeśli coś działa, rób tego więcej.

Jeśli coś nie działa, rób coś innego.

Jeśli coś się nie zepsuło - nie naprawiaj tego.

TSR koncentruje się na:

zasobach klienta i mocnych jego stronach, a nie deficytach i zaburzeniach;

na jego potrzebach, a nie na problemach;

na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;

na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.

Czas trwania procesu terapeutycznego w TSR nie jest ściśle określony, jednak jako terapia krótkoterminowa; stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele, w jak najkrótszym czasie. W praktyce oznacza to często, że ilość spotkań nie przekracza 8-10.