O nas

      Naszym największym zwycięstwem nie jest brak upadków, ale podnoszenie się za każdym razem kiedy upadamy..

                                                                                                                                      Konfucjusz

 

    Ośrodek Mediacji  działający przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia”  proponuje wsparcie w rozwiazywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje sądowe i pozasądowe.

      Od ponad 10 lat Zespół Ośrodka pracując zawodowo w różnych organizacjach/instytucjach szerzy ideę dialogu i sztuki rozwiązywania  konfliktów w przekonaniu, iż pokojowe dochodzenie do satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach bardzo trudnych. Konflikty są zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują.  Jeżeli zależy Państwu na rozwiązaniu konfliktów z obustronną satysfakcją i gotowością do współpracy być może na przyszłość  - mediatorzy Ośrodka Mediacji mając wiedzę, doświadczenie, postawy sprzyjające budowaniu  dobrego kontaktu, które zachęcają do współpracy - są w stanie Państwu pomóc. Proponowane metody twórczego rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje/negocjacje, które  zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce.

     W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty, szkolenia rozwijające konkretne umiejętności przydatne przy wychodzeniu z konfliktów. Nasi psychoterapeuci, akredytowani coachowie prowadzą terapie rodzinne, indywidualne i grupy w podejściu wywodzącym się z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i innych nurtów zaliczanych do terapii krótkoterminowych jak Racjonalnej Terapii Zachowań, logoterapii.

     Sesje coachingowe pomagają klientowi zbudować nową, dojrzałą filozofię życia, z której będą wyrastały motywujące cele i działania w nowoczesnym rozumieniu siebie i innych czerpiąc przede wszystkim z doświadczeń i badań psychologii pozytywnej.

      Ostatecznym celem naszych działań jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem u osób będących w konflikcie, wzięcie odpowiedzialności za to co się dzieje i wypracowanie nowej, satysfakcjonującej wartości życia.

 

                                                                                              Zapraszamy do korzystania z naszych usług

                                                                                                     Zespół Ośrodka Mediacji  przy MIRS