Coaching

Czym jest COACHING?

Profesjonalny coaching to rozmowa z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy wywodzących się z praktyki biznesowej, terapeutycznej, edukacyjnej a nawet filozofii. Stworzone na podstawie wiedzy psychologicznej, socjologicznej, zarządczej z ponadto odwołującej się do rozwoju duchowego człowieka.

 

Istotą coachingu, są przede wszystkim rożnego rodzaju ćwiczenia, zadania, które mają pomóc Klientowi w praktyczny sposób wprowadzić pozytywne zmiany w jego życiu i pracy.

 

Coaching jest modelem pracy zyskującym coraz większe zaufanie. Coraz więcej osób korzysta z niezwykle skutecznego i dobroczynnego wpływu sesji z coachem, niezależnie od tego, czy mówimy o coachingu typowo biznesowym ( biznes coaching) czy o spotkaniach indywidualnych (life coaching )

Obecnie coaching stosowany jest także jako model pracy w parach, małżeństwach czy coaching rodzicielski .

 

Coaching jest procesem opartym na głębokiej relacji Klienta i coacha, którego celem jest pomoc klientowi w określeniu swoich celów oraz drogi ich osiągania.

Dodatkowym efektem coachingu są korzyści, które Klient uzyskuje w trakcie współpracy z coachem:

 

- pogłębienie samoświadomości

-wzrost pewności siebie

- wzrost motywacji

- określenie zasobów i mocnych stron klienta

- zmiana modelu myślenia

- poczucie harmonii, równowagi i wewnętrznego spokoju

- wzmocnienie twórczego myślenia i kreatywności

- poprawa nastroju

 

W ramach sesji coachingowych ,które prowadzę można pracować nad dowolną sferą swojego życia.

W zależności od potrzeb i oczekiwań można zająć się celami dotyczącymi życia zawodowego, osobistego, relacji, które tworzysz, rodziny. Zmiany są możliwe na każdej płaszczyźnie. Dokonują się zgodnie z Klienta intencjami...

 

 

Dla kogo jest coaching?

 

Dla osób, które chcą wprowadzić zmiany w swoim życiu, wybrać świadomie, ważny i istotny kierunek…

Zgodnie z siedmioma zasadami coachingu: odpowiedzialnie, świadomie, wierząc w siebie, wolni od poczucia winy za błędy, zorientowani na rozwiązania, podejmujący wyzwania

i działania..

Skuteczny coaching odkrywa nowe perspektywy i wyrażnie poszerza samoświadomość Klienta

 

 

 

Proponowany program coachingu indywidualnego:

1-2 spotkania konsultacyjne:ustalanie celów i oczekiwań klienta, czasu spotkań, miejsca, wynagrodzenia coacha, zawarcie kontraktu czyli ustalenie wzajemnych zobowiązań dotyczący dalszego przebiegu coachingu..

3-8 sesje indywidualne odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie, trwają od 60 do 90 min. Przerwy miedzy spotkaniami służą dochodzeniu do ważnych dla klienta wniosków, autorefleksji, generowaniu pomysłów. Przez czas trwania coachingu istnieje możliwość kontaktu telefonicznego i mailowego.

Proponuję również coaching na skypie lub tylko mailowy.

Zapraszam serdecznie.