shape-img

Dodatkowym efektem coachingu są korzyści, które Klient uzyskuje w trakcie współpracy z coachem:

  • pogłębienie samoświadomości
  • wzrost pewności siebie
  • wzrost motywacji
  • określenie zasobów i mocnych stron klienta
  • zmiana modelu myślenia
  • poczucie harmonii, równowagi i wewnętrznego spokoju
  • wzmocnienie twórczego myślenia i kreatywności
  • poprawa nastroju

Coaching

Profesjonalny coaching to rozmowa z wykorzystaniem różnych technik i narzędzi pracy wywodzących się z praktyki biznesowej, terapeutycznej, edukacyjnej a nawet filozofii.

Stworzone na podstawie wiedzy psychologicznej, socjologicznej, zarządczej z ponadto odwołującej się do rozwoju duchowego człowieka.

Istotą coachingu, są przede wszystkim rożnego rodzaju ćwiczenia, zadania, które mają pomóc Klientowi w praktyczny sposób wprowadzić pozytywne zmiany w jego życiu i pracy.

Coaching jest modelem pracy zyskującym coraz większe zaufanie. Coraz więcej osób korzysta z niezwykle skutecznego i dobroczynnego wpływu sesji z coachem, niezależnie od tego, czy mówimy o coachingu typowo biznesowym ( biznes coaching) czy o spotkaniach indywidualnych (life coaching )

Obecnie coaching stosowany jest także jako model pracy w parach, małżeństwach czy coaching rodzicielski .

Coaching jest procesem opartym na głębokiej relacji Klienta i coacha, którego celem jest pomoc klientowi w określeniu swoich celów oraz drogi ich osiągania.

W ramach sesji coachingowych ,które prowadzę można pracować nad dowolną sferą swojego życia.

W zależności od potrzeb i oczekiwań można zająć się celami dotyczącymi życia zawodowego, osobistego, relacji, które tworzysz, rodziny. Zmiany są możliwe na każdej płaszczyźnie. Dokonują się zgodnie z Klienta intencjami...