Ośrodek Mediacji

Pomagamy w rozwiązywaniu konfliktów i sporów, prowadząc mediacje, konsultacje, szkolenia grupowe, coaching. Naszym celem jest promowanie pokojowych metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych i osobistych.

Wysłuchujemy racji i potrzeb wszystkich stron, które chcą poradzić sobie z sytuacją kryzysową – konfliktem.

Profesjonalnie i bezstronnie wspieramy proces nawiązania dialogu i szukania rozwiązań, pomagamy w osiągnięciu trwałego porozumienia, satysfakcjonującego wszystkie osoby zaangażowane w spór.

Nie proponujemy gotowych schematów radzenia sobie z konfliktami, a pomagamy rozwiązywać rzeczywiste problemy. Akceptujemy różnice, odmienności, otwieramy się na wiedzę i doświadczenie naszych Klientów, wspomagając ich w odnalezieniu w sobie sił do wprowadzenia pozytywnych zmian.

Mediacja to wzięcie odpowiedzialności za swój konflikt.