Ośrodek Mediacji

Zdobądź międzynarodowy certyfikat Mediatora Sądowego i Pozasądowego w standardach Vocational Competence Certificate uznany przez PARP w Bazie Usług Rozwojowych Egzamin VCC-Mediacje sądowe i pozasądowe

Wymagania:

Zalecana liczba godzin szkoleniowych z zakresu mediacji – 96 h (kursy, studia podyplomowe)

Egzamin teoretyczny – test składający się z 45 pytań. Każde pytanie zawiera cztery propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawdziwa. Forma egzaminu: on-line/test

Egzamin praktyczny – uczestnik zobligowany jest do:

  1. Przeprowadzenia 30-minutowej sesji mediacyjnej z klientem lub klientami, jej nagranie na dyktafon i dostarczenie dla uprawnionego Egzaminatora VCC
  2. Sporządzenie scenopisu scenariusza procesu mediacji
  3. Sporządzenie dokumentów mediacyjnych do scenariusza mediacji
  4. Wyniki zostaną przedstawione w postaci feedbacku i opisu egzaminu przez uprawnionego Egzaminatora VCC.
  5. Egzamin teoretyczny: czas trwania egzaminu – 30 minut.
  6. Egzamin praktyczny: czas trwania egzaminu – 30 minut

Ocena będzie polegać na rozpoznaniu w nagranej sesji mediacyjnej podstawowych kompetencji mediatora adekwatnych na danym etapie mediacji przedstawianej przez uczestnika, którymi powinien posługiwać się oraz zaliczeniu dokumentów mediacyjnych sporządzonych na podstawie scenariusza przeprowadzonego postępowania mediacyjnego.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnik może ubiegać się o rekomendacje i status Mediatora stałego z listy Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Synergia zgodnie z regulaminem Fundacji MIR Synergia, po zaliczeniu 10 h superwizji i mentoringu.

Szczegóły na stronie Partnera Fundacji VCC w module Select-competences-mediacje.

http://vccsystem.eu/system-certyfikacji/select-competences/lista-select-competences/mediacje-sadowe-pozasadowe/

oraz na stronie Partnera Egzaminacyjnego - Akademii Bliżej

https://akademia-blizej.eu/kursy-certyfikowane-vcc/

rekomendacja - szczegóły na stronie

www.mediacje-blizej.pl