Mediatorzy

Mediatorzy rekomendowani przez Ośrodek Mediacji działający przy

Międzynarodowym Instytucie Rozwoju ’Synergia pracują zgodnie ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediacyjnego uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości .

 We wnioskowanych sprawach są osobami neutralnymi wobec przedmiotu sporu oraz bezstronnymi wobec przyszłych uczestników mediacji.

Jako zawodowi mediatorzy gwarantują, iż ugoda w sprawach cywilnych zawarta przed mediatorem  Ośrodka Mediacji po jej zatwierdzeniu przez sąd ma  wartość ugody zawartej przed sądem .

W zależności od rodzaju spraw pracują indywidualnie lub z drugim mediatorem.

Dane kontaktowe mediatorów stałych :

Wrocław:

Opole:

Głubczyce:

 • Barbara Każmierczak-specjalizacja :mediacje rodzinne
  Kontakt: e-mail  basiak0000@onet.pl

Strzelce Opolskie:

 • Marlena Szeremet-specjalizacja: mediacje karne i nieletnich oraz cywilne
  Kontakt: e-mail marlenaszeremet@wp.pl,
  tel. 797 690 355

Szczecin:

 • Piotr Kulik-specjalizacja: mediacje karne i cywilne
  Kontakt:  e-mail pkulik@onet.pl,
  tel. 600302929

Gliwice:

 • Jerzy Banach- specjalizacja: mediacje cywilne gospodarcze i rodzinne
  Kontakt: e-mail jerban@wp.pl
  tel. 602694975

Aglomeracja Wałbrzyska (Świdnica, Wałbrzych, Kamienna Góra, inne z AW):

 

Linki do stron  sądów okręgowych :

http://www.opole.so.gov.pl/pliki/informacje/m_sygeria.pdf

http://www.wroclaw.so.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&i...