shape-img
choose-img

Mediatorzy

Mediatorzy rekomendowani przez Ośrodek Mediacji działający przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju ’Synergia pracują zgodnie ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediacyjnego uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości .

We wnioskowanych sprawach są osobami neutralnymi wobec przedmiotu sporu oraz bezstronnymi wobec przyszłych uczestników mediacji.

Jako zawodowi mediatorzy gwarantują, iż ugoda w sprawach cywilnych zawarta przed mediatorem Ośrodka Mediacji po jej zatwierdzeniu przez sąd ma wartość ugody zawartej przed sądem .

W zależności od rodzaju spraw pracują indywidualnie lub z drugim mediatorem.