shape-img

Międzynarodowy Instytut Rozwoju Synergia

SZKOLENIA - MEDIACJE - COACHING - TERAPIA

hero-img
shape-img
shape-img
shape-img
about-img
Mediacje Bliżej

Ośrodek Mediacji
Synergia

Ośrodek Mediacji działający przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju „Synergia” proponuje wsparcie w rozwiazywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje sądowe i pozasądowe.

Od kilkunastu lat Zespół Ośrodka pracując zawodowo w różnych organizacjach/instytucjach szerzy ideę dialogu i sztuki rozwiązywania konfliktów w przekonaniu, iż pokojowe dochodzenie do satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu rozwiązań jest możliwe, nawet w sytuacjach bardzo trudnych.


Konflikty są zjawiskiem naturalnym i nieuchronnym wszędzie tam, gdzie ludzie ze sobą współżyją lub współpracują.

Jeżeli zależy Państwu na rozwiązaniu konfliktów z obustronną satysfakcją i gotowością do współpracy być może na przyszłość - mediatorzy Ośrodka Mediacji mając wiedzę, doświadczenie, postawy sprzyjające budowaniu dobrego kontaktu, które zachęcają do współpracy - są w stanie Państwu pomóc. Proponowane metody twórczego rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje/negocjacje, które zostały wielokrotnie sprawdzone w praktyce.

Kontakt
shape-img
Mediacje Bliżej

Warsztaty, szkolenia rozwijające

W ramach prowadzonych przez nas projektów, okresowo organizujemy warsztaty, szkolenia rozwijające konkretne umiejętności przydatne przy wychodzeniu z konfliktów. Nasi psychoterapeuci, akredytowani coachowie prowadzą terapie rodzinne, indywidualne i grupy w podejściu wywodzącym się z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i innych nurtów zaliczanych do terapii krótkoterminowych jak Racjonalnej Terapii Zachowań, logoterapii.

Sesje coachingowe pomagają klientowi zbudować nową, dojrzałą filozofię życia, z której będą wyrastały motywujące cele i działania w nowoczesnym rozumieniu siebie i innych czerpiąc przede wszystkim z doświadczeń i badań psychologii pozytywnej.

Ostatecznym celem naszych działań jest zwiększenie poczucia panowania nad swoim życiem u osób będących w konflikcie, wzięcie odpowiedzialności za to co się dzieje i wypracowanie nowej, satysfakcjonującej wartości życia.


Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Zespół Ośrodka Mediacji przy MIRS

Warsztaty, szkolenia rozwijające

shape-img

20 tyś. godzin

efektywnych szkoleń,
procesów rozwojowych.

od 10 lat +

pomagamy naszym,
klientom

Mediacje Bliżej

Kontakt

Międzynarodowy Instytut Rozwoju ‘Synergia”
Wrocław, ul. Skarbowców 69/13

Ośrodek Mediacji
tel. kontaktowy 530 697 250

Wrocław i okolice: mediacje.wroclaw@wp.pl
Opole: mediacje.opole@wp.pl