Szkoła Mediacji

Zostań Mediatorem –zawód XXI wieku.

Szkoła Mediacji-kurs podstawowy : 40 h

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności z konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, psychologii konfliktu, radzenia sobie z emocjami, asertywności, negocjacji.

W programie szkolenia znajdują się między innymi takie zagadnienia, jak:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Psychologia konfliktu
 • Zasady, procedury ,etapy mediacji
 • Konstruowanie dokumentów mediacyjnych
 • Aspekty prawne
 • Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Grupa docelowa:

Naszą ofertę kierujemy do pedagogów, trenerów, coachów, psychologów, prawników, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych, członków interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynatorów pieczy zastępczej, menadżerów, pracowników działów HR oraz innych osób zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów oraz zawodem mediatora.

Kurs został opracowany zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Kurs obejmuje następujące moduły tematyczne:

 • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego-procedury mediacyjne.
 • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów
 • Podstawy negocjacji i mediacji
 • Techniki mediacji i komunikacji.
 • Trening umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych.
 • Symulacje mediacji-informacja zwrotna.
 • Przeciwskazania do prowadzenia postępowań mediacyjnych
 • Wymagana dokumentacja w postępowaniach mediacyjnych
 • Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacji
 • Standardy, zasady mediacji
 • Etyka w zawodzie mediatora

Materiały dla uczestników:

 • Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe ( skrypt w pdf Szkoła Mediacji)
 • Przekładowe teksty ugód mediacyjnych
 • Protokoły mediacyjne
 • Wzory wezwań/zaproszeń na mediacje
 • dokumenty mediacyjne niezbędne w pracy mediatora

Metody pracy:

 • Warsztatowo-treningowe
 • Mini-wykłady
 • Scenki ’superwizowane”
 • Testy i autotesty
 • Informacja zwrotna podczas symulacji mediacji
 • Analiza symulacji mediacji

Trenerzy-eksperci ,praktycy z wieloletnim doświadczeniem z zakresu szkoleń z danej tematyki

 • Psycholog/mediator,
 • pedagog/mediator-akredytowany coach ACC ICF,
 • sędziowie
 • terapeuci/mediatorzy
 • prawnicy, adwokaci/mediatorzy

Zaświadczenia:

Wystawiane przez organizatora z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz rozporządzeniem MEN.

Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych: rodzinnych., gospodarczych, pracowniczych oraz w sprawach karnych - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz. U. Nr 108, poz. 1020) i nieletnich - dla osób spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.)

Po ukończeniu podstawowego szkolenia dla chętnych proponujemy szkolenia specjalistyczne zgodnie z wybranymi specjalizacjami w mediacji: rodzinnej, cywilnej i gospodarczej, karnej.

Certyfikacja:

Akademia „Bliżej” w porozumieniu i przy współpracy z Ośrodkami Mediacji rekomenduje do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju

Warunkiem jest spełnienie wymogów związanych z procesem certyfikacji:

ukończenie szkolenia podstawowego, specjalizacji, warsztatu konstruowania dokumentów mediacyjnych ( razem 70 h ) oraz zaliczeniu testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wpis upoważnia do prowadzenia mediacji sądowych w zakresie spraw cywilnych:
gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych