Superwizja/Mentoring

Superwizja ramach Akademii Rozwoju Mediatora:

 

Uczestnicząc w Superwizji (6 godzin zegarowych) jego uczestnicy będą:

  • lepiej rozumieć samego siebie jako mediatora - swoją rolę i własne reakcje na to, co dzieje się w czasie mediacji

  • lepiej rozumieć, co dzieje się w procesie mediacji prowadzonej na osobności lub razem

  • lepiej  rozumieć potrzeby, intencje ,wartości, postawy uczestników mediacji,

  • w bezpiecznych warunkach testować rozwiązania, które pozwolą na przełamanie trudności, blokad, i oporu w danej mediacji,

  • dzielić się doświadczeniami z innymi mediatorami i rozwijać warsztat pracy.

W naszej pracy sięgamy po różnego rodzaju modele superwizji dedykowane mediacji. Wykorzystujemy dyskusje i informacje zwrotne. Szukamy szerszej perspektywy tego co się dzieje w mediacji.

Prowadzimy superwizje indywidualne i grupowie.

Superwizje prowadzą superwizorzy MCC/psycholodzy z 20-letnim doświadczeniem.

 

Mentoring:

-prowadzimy mentoring kompetencji psychospołecznych w zawodzie mediatora.

Mentoring prowadzą coachowie/mediatorzy na poziomie PCC ICF i VCC.

Mentoring wskazany jest przed procesem certyfikacji.