Metoda EEG-BIOFEEDBACK

Metoda EEG-BIOFEEDBACK

W konflikcie jesteś narażony na stres-skorzystaj z pomocy certyfikowanych terapeutów metody.

Metoda EEG-biofeedback (czyli biologiczne sprzężenie zwrotne) jest metodą nieinwazyjną, dzięki której można wytrenować neuropsychiczne i psychosomatyczne funkcje naszego organizmu, co ma wpływ na funkcjonowanie całego ustroju człowieka.

Jest to technika, podczas której osoba trenująca uczy się regulować własne funkcje biologiczne na poziomie centralnego układu nerwowego, które zazwyczaj przebiegają w sposób nieświadomy, jak np. oddychanie, tętno, temperatura czy EEG. Zdobycie kontroli nad tymi procesami pozwala osobie trenującej poprawić funkcjonowanie pracy mózgu i całego układu nerwowego, a w konsekwencji całego ciała, dzięki czemu jest w stanie wyeliminować wiele niepożądanych objawów czy nawet zaburzeń związanych z nieprawidłową pracą mózgu.

Metodę EEG biofeedback po raz pierwszy zastosował amerykański neurofizjolog Barry Sterman, który w latach 80-tych prowadził eksperymenty w NASA. Szkolił on astronautów i pilotów, którzy w warunkach stresu mieli nauczyć się efektywnego działania i podejmowania decyzji.

Pracy z użyciem metody EEG biofeedback może nauczyć się każdy, dlatego też rozpowszechniła się ona na całym świecie, dając w rezultacie same pozytywne skutki.

W Polsce metoda EEG biofeedback ma coraz więcej zwolenników. Również wielu spośród największych światowych sportowców, w tym - Adam Małysz - stosuje tą metodę w swoim treningu.

Metoda EEG biofeedback zyskała uznanie w placówkach służby zdrowia i gabinetach terapeutycznych - wspiera leczenie niektórych schorzeń neurologicznych i jest z powodzeniem stosowana w placówkach oświatowych miedzy innymi do poprawy funkcji umysłowych u dziecizaburzeniami koncentracji uwagi oraz z trudnościami w uczeniu się. Polecana jest również dla osób zdrowych w celu poprawy samopoczucia, pamięci, szybszego uczenia się, kreatywności, zwiększenia odporności na stres.

Metoda biofeedback ma przede wszystkim za zadanie harmonizowanie pracy obu półkul mózgowych, gdyż wiele zaburzeń, a także powszechne problemy z zapamiętywaniem czy koncentracją uwagi, mają swoją przyczyną w nadaktywności lub niedoczynności jednej z półkul mózgowych. Udział w treningu biofeedback prowadzi do regulacji pracy obu części mózgu, a w rezultacie ustania niepożądanych objawów. Trening ma również doskonały wpływ na przyczyny problemu. Prowadzone badania naukowe wskazują, iż biofeedback wpływa nie tylko na samą pracę mózgu podczas treningu, ale z jego pomocą zachodzą korzystne zmiany w strukturach układu nerwowego, dzięki czemu po zakończeniu treningu pozytywny efekt utrzymuje się wiele lat.

 

Na czym polega trening EEG biofeedback?

Główną zasadą metody EEG biofeedback jest dostarczenie osobie trenującej jak najwięcej pozytywnych informacji zwrotnych, dzięki którym szybciej nabiera właściwych nawyków funkcjonowania.

Pojedynczy trening ma następujący przebieg:
Osoba poddawana treningowi ma umieszczone na głowie czujniki, które rejestrują częstotliwość fal mózgowych - podobnie jak w klasycznym EEG. Urządzenie odczytuje to co dzieje się z falami mózgu, ale nigdy nie wysyła żadnych impulsów zwrotnie do mózgu.
Osoba trenująca gra w widoczną na monitorze wideogrę, bez używania klawiatury czy myszki, wpływając na stan gry poprzez własne procesy myślowe. Jak wiemy sposób myślenia wywołuje określony stan elektrofizjologiczny mózgu, co dla osoby trenującej staje się widoczne poprzez określony efekt w używanej grze oraz punkty, które wskazują, kiedy osoba trenująca pracuje właściwie.

Głównym celem treningu jest wyuczenie synchronizowania częstotliwości fal prawej i lewej półkuli mózgu, gdyż wiele problemów zarówno tych u ludzi zdrowych, jak i cierpiących na określone schorzenia, jest związane z asynchronią pracy półkul mózgowych.

Ile potrzeba czasu na trening EEG biofeedback ?

Jedna sesja treningowa trwa zazwyczaj od 30-45 min. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu, najskuteczniejsze efekty są jednak wtedy, gdy trenuje się 2-3 razy w tygodniu. Czas trwania całej terapii ustala terapeuta lub lekarz, stosownie do wieku osoby i potrzeb jakie zgłasza uczestnik treningu. W większości przypadków efekty są już widoczne po 10 spotkaniach.

Trening EEG Biofeedback umożliwia:

zwiększenie ogólnej wydolności psychofizjologicznej organizmu
- poprawę pamięci i koncentracji uwagi
- odporność na długotrwały stres i wysiłek umysłowy
- zwiększenie kreatywności
- opóźnienie procesów starzenia się
- udarach mózgu,
- problemach związanych z menopauzą

Problemy neurologiczne i organiczne

Nasi certyfikowani terapeuci zajmują się terapią niektórych zaburzeń neurologicznych, jak:

- zaburzenia snu
- przewlekłe bóle głowy, migreny
- zaburzenia przyjmowania pokarmów
- dolegliwości menopauzy
- przewlekłe zmęczenie

Umów się z ekspertem: Agata Tarnowska –psycholog

kontakt www.agatatarnowska.com