Akademia Coachingu

 

Zostań trenerem rozwoju osobistego,coachem-zdobądż zawód XXI wieku!

„ Akademia   Coachingu ” – 60 h

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zawód coacha oficjalnie  funkcjonuje w Polsce pod nazwą: trener rozwojuosobisty (coach, mentor, tutor).

Coaching staje się coraz popularniejszym działaniem wspomagającym rozwój kompetencyjny ludzi. 

Akademia Coachingu odpowiedzią na potrzeby rynku, na którym coraz więcej osób poszukuje trenerów rozwoju osobistego, pomagających w pracy nad celami i poprawą jakości życia.

Akademia coachingu  składa się z 3 modułów, łącznie 60 godzin szkoleniowych i daje możliwość zdobycia nowego zawodu.

Nasz kurs coachingu i jego program jest zgodny ze standardami ICF (International Coach Federation) oraz  systemu kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych w standardach  Vocational  Competency  Certificate w zakresie doskonalenia umiejętności coachów oraz istoty coachingu

Szkolenie jest treningiem umiejętności coacha oraz zastosowania wiedzy technicznej
w procesie coachingu zgodnie z Kluczowymi Kompetencjami Coachingu ICF i VCC.

Według wymogów ICF, ukończenie minimum 60 godzin programu szkoleniowego wymagane jest do ubiegania się o indywidualną akredytację na poziomie Associate Certified Coach ( ACC ).

Kurs dedykowany jest dla:

 •  osób które chcą zdobyć nowy zawód –Trenera  rozwoju osobistego –coacha
 • psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, mediatorów
 • coachów którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF
 • coachów, którzy chcą ubiegać się o akredytację VCC
 • trenerów
 • prawników,adwokatów
 • menadżerów, osób pracujących na stanowiskach trenerów wewnętrznych oraz stanowiskach w HR, którzy chcą zdobyć narzędzia i umiejętności do pracy ze swoimi zespołami.
   

Program Akademii Coachingu:

Moduł I

Podstawowe informacje o coachingu

Czym jest dla mnie coaching?

Kim jest coach? - Postawa i kompetencje coacha;

Kodeks  Etyczny  wg. International Coach Federation;

Metoda SMART, umiejętność stawiania celów pozytywnych, doprecyzowanie celów, definiowanie własnych zasobów i określanie możliwości ich realizacji, definiowanie własnych wartości oraz określanie sposobów ich realizacji i przejawów

Moduł II

 „Coaching – możliwości rozwoju”

Czym jest coaching - definicje i rodzaje coachingu;

Model coachingu

Siedem zasad coachingu

Coaching jako proces - etapy procesu coachingu;

Wybrane kompetencje coacha wg. standardów International Coach Federation - aktywne słuchanie, zadawanie trudnych pytań, zawieranie kontraktu z klientem, budowanie relacji z klientem opartych na zaufaniu, komunikacja werbalna i niewerbalna,

Okno Johari w coachingu

Komunikacja synergiczna

Inteligencja emocjonalna

Poziomy logiczne Diltsa

Sztuka zadawania pytań i ich moc

Rozliczanie efektów coachingu :

-udzielanie informacji zwrotnej,

- metody mierzenia  efektywności coachingu - czterostopniowa skala Kirkpatrica;

Możliwości rozwoju ścieżki kariery coacha - dostępne szkoły coachingu i akredytacje;

Coaching a inne dyscypliny - różnice między coachingiem a innymi dyscyplinami;

Model GROW w coachingu - etapy modelu GROW w procesie coachingu

Etyka w pracy coacha;

Planowanie i ustalanie celów;

Aktywne i odważne zadawanie pytań;

Kształtowanie relacji coacha w zależności od typu osobowości klienta;

Proces zmian w procesie coachingowym;

Rozwój coachingu w Polsce - Szerzenie świadomości coachingowej w Polsce;

Moduł  III

 „Coaching – budowanie świadomości”

Zrozumienie zjawiska i motywacje do bycia coachem, struktura procesu coachingu

Modele stosowane w coachingu (proces komunikowania się, uczenia się oraz zmiany)

Narzędzia stosowane w coachingu

Spojrzenie z wielu perspektyw

Model ABC

Wybrane kompetencje coacha (budowanie świadomości, planowanie i ustalanie celów, bezpośrednia komunikacja, wspieranie projektowania działań)

Budowanie doświadczenia (indywidualne sesje coachingowe) Rozwój coacha (możliwości rozwoju i doskonalenia umiejętności)

Praktyczne aspekty coachingu

Budowanie doświadczenia (indywidualne sesje coachingowe)

Coach-wgląd w siebie.

Budowanie zaufania do samego siebie

Samoświadość  coacha – wiedza i słuchanie Klienta

Moje uprzedzenia jako coacha

 

Moduł  dodatkowy dla coachów, którzy chcą przygotować się do akredytacji ICF ,VCC

Mentoring-ocena kompetencji zgodnie z International Coach Federation

1.Wypełnianie zobowiązań zawartych w kodeksie etycznym

2.Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta

3.Obecność coachingowa-podążanie  oraz tworzenie spontanicznej relacji

4.Aktywne słuchanie

5.Umiejętność zadawania pytań, które prowadzą do uzyskania informacji dających klientowi najwięcej korzyści ,dopytywanie o sedno

6.Bezposrednia komunikacja-stosowanie języka, który najsilniej pozytywnie porusza klienta

7.Budowanie świadomości

8.Projektowanie działań, umiejętność stworzenia z klientem możliwości  do ciągłego uczenia się oraz do podejmowania nowych działań

9.Planowanie i wytyczanie celów-efektywnego planu działania

10.Zarządzanie postępami i zaangażowaniem-utrzymanie uwagi klienta na tym co ważne

Cena zawiera:

 • Udział w szkoleniu
 • Materiały szkoleniowe
 • Superwizje coachingowe
 • Certyfikat uczestnictwa  
 •  sesje mentorskie
 • Egzamin wewnętrzny wraz z informacją zwrotną dla uczestnika
 • list referencyjny od akredytowanego  coacha  ACC ICF potwierdzający nabyte umiejętności

Trenerzy:

Kurs prowadzą akredytowani coachowie na poziomie ACC International Coach Federation, PCC ICF

 akredytowany coach/ trener Vocational Competency Certificate